Autoserwis Brzeziny Potrzebujesz pomocy z samochodem? Zadzwoń: 46 874 26 38, 605 967 683
Rodo

Rodo

Informacja o danych osobowych – skierowana do kontrahentów administratora

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/ Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Renova sp. z o.o. Pani/ Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renova sp. z o.o., Al. T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź; NIP 7282762054, adres email kontakt@autoserwis.auto.pl, strona www.autoserwis.auto.pl

Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową główną sprzedaży/ świadczenia usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:

 • Realizacja zamówień – Sprzedaż towarów/materiałów/świadczenie usług,
 • Kontaktowanie się w celach związanych ze sprzedażą/ świadczeniem usług
 • Udokumentowanie sprzedaży oraz dostarczenie dokumentacji do nabywcy/odbiorcy,
 • Ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży/świadczenia usług,
 • Rozliczenie podatkowe transakcji sprzedaży/świadczenia usług,
 • Obsługa posprzedażna (np. transport towarów, reklamacje, zwroty),
 • Marketing bezpośredni (marketing towarów handlowych i usług własnych, przeprowadzanie ankiet satysfakcji, analizy potrzeb, analizy statystyczne na potrzeby własne, itp.),
 • Monitorowanie stanu należności i dochodzenie zabezpieczeń oraz roszczeń.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę posprzedażną, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/ świadczeniem usług, marketing bezpośredni.

Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Prawnikom współpracującym z Administratorem
 • Rejestr Dłużników (w przypadku przesłanek)
 • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie w obsłudze danych i zarządzanie infrastruktury IT Administratora
 • Firmom kurierskim i pocztowym w związku z realizacją umowy głównej.

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.